Ambitie

ProQlant® genereert geld en middelen, waarmee de effecten van armoede voor kinderen in Friesland bestreden kunnen worden.

Klanten helpen mee in dit streven, doordat 5% van de opdrachtsom direct hieraan besteed wordt. Wat overigens beslist niet wil zeggen, dat zij dus 5% hogere tarieven betalen. Wanneer klanten bereid zijn eenzelfde bedrag bij te dragen, mogen zij zelfs bepalen aan welke, binnen het doel passende, stichting/organisatie/instelling het gezamenlijke bedrag gedoneerd wordt.

Vanuit deze ambitie runt ProQlant® een doorlopend programma Helden voor Kinderen, van waaruit

  • de armoedeproblematiek en effecten ervan op de ontwikkeling van kinderen meer onder de aandacht van het grote publiek wordt gebracht
  • armoede meer bespreekbaar wordt gemaakt, zodat het als gezamenlijk maatschappelijk probleem wordt ervaren
  • bedrijven en organisaties worden benaderd, om financieel bij te dragen in de bestrijding van (de effecten van) armoede, of (samen) acties te ondernemen/organiseren, die tot hetzelfde leiden

klik op het logo voor meer info