In de serie ‘Gedachten over de klantgerichte organisatie’ wil ik jou laten delen in mijn visie op zo’n organisatie en de elementen, die er mijns inziens zeker voor nodig zijn. Gedachten, gevoed door wat mij is (aan)geleerd, wat ik heb gelezen en gehoord en hoe ik dat heb geconsumeerd. Het is niet dé waarheid en zelfs niet mijn waarheid om aan vast te houden.  Want zo’n waarheid laat wat mij betreft geen ruimte voor verandering en groei. Het is mijn mening, gebaseerd op de inzichten die ik tot nu toe heb. Misschien denk ik er over een jaar heel anders over. En misschien ben jij dan degene, die me daartoe heeft aangezet. Daarom nodig ik je uit deze serie van 7 afleveringen te lezen en feedback te geven vanuit jouw inzichten, zodat we samen kunnen groeien in het vormgeven aan de klantgerichte organisatie.

De afleveringen worden je in PDF format aangeboden, zodat je ze eventueel direct kunt downloaden. Zonder gedoe van het opgeven van je naam of e-mailadres.

inleiding

‘de klant centraal’, ‘klantvriendelijkheid’ en ‘klantbeleving’ zijn NIET de basiselementen voor een klantgerichte organisatie. Lees hier meer: inleiding

coachend leiderschap

Het eerste wat je moet weten met betrekking tot coachend leiderschap, is dat er sprake moet zijn van gelijkwaardigheid. Je staat niet boven en onder elkaar, maar naast elkaar. Door die hiërarchie weg te nemen, kunnen ook medewerkers elkaar prima coachen en kunnen er leiders uit hun midden opstaan. Lees hier meer: coachend leiderschap

mensgerichte marktcultuur

Gezien de hoeveelheid aanbieders, die zich bezig houden met cultuur en cultuurveranderingen, lijkt dit een belangrijk punt op de agenda bij veel werkgevers. In deze aflevering geef ik mijn visie op de  wenselijke cultuur binnen een klantgerichte organisatie. Lees hier meer: mensgerichte marktcultuur

medewerkerbetrokkenheid

Betrokkenheid en medewerkers, hoe zit dat nou? Er zijn werkgevers, die  medewerkerbetrokkenheid en medewerkertevredenheid als uitwisselbare begrippen zien. Daarnaast zijn er werkgevers die wel degelijk een verschil zien. Lees de komende periode meer.

duurzame relaties

Lees de komende periode meer over dit onderwerp in relatie tot de klantgerichte organisatie.

loyale klanten

Lees de komende periode meer over dit onderwerp in relatie tot de klantgerichte organisatie.

hoge klantwaarde

Lees binnenkort meer over dit onderwerp in relatie tot de klantgerichte organisatie.