Wat ik de laatste jaren zie, is dat organisaties meteen inzetten op het hoogste professionele niveau van medewerkers: zelfsturing. En dat zonder eerst goed te hebben gekeken, of medewerkers dit niveau al aankunnen. Dat het belangrijk is om meer autonomie bij medewerkers te leggen, zodat veranderingen snel(ler) kunnen worden doorgevoerd, lijkt een logische ontwikkeling. Traditionele verandertrajecten kosten teveel tijd, waardoor bij afronding het resultaat al weer achterhaald kan zijn. Dit betekent wel, dat je als organisatie moet nadenken over de mate van zelfstandigheid, die noodzakelijk en wenselijk is. Is het belangrijk, dat je streeft naar het hoogste niveau van zelfstandigheid en komt tot zelfsturende teams? Of kan het ook anders? En wat moet je dan doen op gebied van organisatiestructuur en -cultuur?

Lees hier meer over het ‘Groeimodel Medewerkerzelfstandigheid’, om je te helpen bepalen welk niveau wenselijk en/of haalbaar is. Verder deel ik mijn gedachten ten aanzien van vier belangrijke professionele attitudes en over hoe je kunt vaststellen of medewerkers op het gewenste niveau zitten.

algemene inleiding

Flexibel kunnen reageren op veranderende omstandigheden draait in de kern niet om het toepassen van technologie of bepaalde methoden en methodieken. Het succes zit in de flexibiliteit en daadkracht van de medewerkers. En dan komt het erop neer hoe volwassen zij zijn in de uitvoering van hun werk. Lees meer: inleiding

Deel I: Groeimodel

Vanaf onze geboorte ontwikkelen we ons. En naar mate we ouder worden, doen we dat op steeds meer verschillende terreinen. Zo ook binnen ons werkbare leven. Ik zie daarbinnen vier belangrijke niveaus in de ontwikkeling van zelfstandigheid, die ik uitgewerkt heb in een groeimodel. Lees meer…

Deel II: Eigenaarschap

Een belangrijke professionele attitude om te bepalen wat het niveau van zelfstandigheid is, is het nemen van eigenaarschap. Eigenaarschap kan/moet groeien. Bij eigenaarschap horen duidelijke gedragskenmerken, zoals je verantwoordelijk voelen en trots zijn. Lees in de komende tijd meer.

Deel III: Resultaatgerichtheid

Een tweede belangrijke professionele attitude is, dat je resultaatgericht bent. Het betekent dat je concrete doelen kunt stellen en daar beslissingen op aan kunt passen, Het betekent ook, dat je vasthoudt aan het einddoel, ondanks tegenslagen of afleidingen. Lees de komende periode meer.

Deel IV: Samenwerken

Het lijkt een open deur, de derde professionele attitude: samenwerken. Maar toch is samenwerken moeilijker dan gedacht. Vaak zitten medewerkers meer in de modus van samen werken, dan van samenwerken. Bij samenwerking ligt de focus op het gezamenlijk inzetten op het realiseren van een gezamenlijk doel. Samenwerken is het bundelen van krachten, van talenten en diverse persoonlijke eigenschappen. Lees de komende periode meer.

Deel V: Communiceren

Een even belangrijke professionele attitude, waaraan je kunt aflezen op welk zelfstandigheidsniveau een medewerker zit, is communiceren. Communiceren kun je heel in het kort omschrijven als ‘het overbrengen van een boodschap’. Met die definitie beperk je communicatie niet alleen tot woorden. Communicatie gebeurt namelijk veel meer via andere manieren.  Lees de komende periode meer.