inleiding

Vanaf onze geboorte ontwikkelen we ons. Onze omgeving is daarbij een grote bepalende factor. Dat geldt ook voor ons werkbare leven. Lees in deze inleiding meer over het Groeimodel Medewerkerzelfstandigheid, wat organisaties kan helpen het zelfstandigheidsniveau van medewerkers te verhogen. inleiding

zelfredzaamheid

Een medewerker is zelfredzaam, wanneer hij/zij in staat is de hem/haar toebedeelde taken zonder hulp van anderen te kunnen uitvoeren en zelf oplossingen zoekt voor de (kleine) hindernissen, die zich daarbij kunnen voordoen. Zelfredzaamheid is het eerste niveau binnen medewerkerzelfstandigheid. Lees de komende periode meer over dit eerste niveau van medewerkerzelfstandigheid.

zelforganisatie

Wat is zelforganisatie? Waarom is het belangrijk? Welke kernbegrippen, professionele vaardigheden en gedragskenmerken spelen hierbij een rol? Lees de komende periode meer over dit tweede niveau van medewerkerzelfstandigheid.

zelfregie

Wat is zelfregie? Waarom is het belangrijk? Welke kernbegrippen, professionele vaardigheden en gedragskenmerken spelen hierbij een rol? Lees de komende periode meer over dit derde niveau van medewerkerzelfstandigheid.

zelfsturing

Wat is zelfsturing? Waarom is het belangrijk? Welke kernbegrippen, professionele vaardigheden en gedragskenmerken spelen hierbij een rol? Lees de komende periode meer over dit hoogste niveau van medewerkerzelfstandigheid.