Ljouwter Fakânsje Festival

Sport, kunst en cultuur zijn belangrijke onderdelen van een evenwichtig opgroeien naar volwassenheid. Het is heel belangrijk om je creativiteit te ontwikkelen, om te ontdekken welke talenten en vaardigheden je hebt en waar je passie ligt. Wanneer je dit kunt ontwikkelen zal het je meer zelfvertrouwen geven en jouw kansen vergroten later goed mee te kunnen doen in de samenleving.

Helaas is dit voor veel kinderen buiten bereik, omdat hun ouders er de financiële middelen niet voor hebben. Ouders en kinderen weten daardoor ook vaak niet, aan welke sociaal-culturele activiteiten de kinderen zouden kunnen meedoen, of dat ze hiervoor een tegemoetkoming in de kosten kunnen krijgen.
Samen met De Salvatorkerk en Stichting Spotlights organiseren we

het Ljouwter Fakânsje Festival.

Dit Festival is vooral bedoeld om (samen met je ouders) een leuke, onbezorgde en feestelijke dag te hebben. Het ligt in de bedoeling binnen de setting van het Festival jaarlijks drie evenementen te hebben, waar kinderen uit Leeuwarden middels workshops in contact kunnen komen met sport, kunst en cultuur en kunnen aangeven, waar ze meer mee willen doen. De workshops worden verzorgd door partijen uit Leeuwarden (bekend bij Kunstkade), die naast de workshops een cursus/opleiding, o.i.d. kunnen bieden. Doordat Stichting Spotlights partner is van Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, kunnen we ouders helpen bij een aanvraag voor tegemoetkoming in de kosten.

Het eerste dagvullende evenement staat gepland voor 8 juli 2017.

Behalve de workshops zijn er allerlei spelactiviteiten zijn, zoals opblaasbare stormloopbaan en touwslingerbaan, diverse voetbal- en fietsspellen, Oud-Hollandse spellen, schminken, een glitter-tattoo stand, voor wie een rustig momentje wil is er een knutselhoek,etc. Alles, om met veel plezier de dag door te brengen.

Wij hebben daarbij uw hulp nodig!

Om het Festival door te kunnen laten gaan, hebben we financiële steun nodig. De kosten voor het festival bedragen € 5.700,00. Een derde van dat bedrag is door de organiserende partijen afgedekt. Draagt u deze kinderen ook een warm hart toe? Vind u ook dat de kans verdienen hun talenten en vaardigheden te ontdekken en daar iets mee te doen?

Dan nodigen wij u uit dit festival mede met ons mogelijk te maken. Vanaf € 75,00 kunt u al sponsor zijn. Ga voor de sponsormogelijkheden naar onze sponsorpakketten.