Ziekteverzuim kost organisaties per jaar onnodig veel omzetverlies. Het tegengaan van dit omzetverlies is eenvoudiger dan u wellicht denkt.

Wilt u direct inzicht in de harde cijfers? Neem uw ziekteverzuimpercentage. 20% daarvan is statistisch gezien PSA gerelateerd. Stel u hebt een ziekteverzuim van 5%, dan is 1% ervan gebaseerd op het onvoldoende gebruik maken van de u beschikbare stimuli. Weet u hoeveel u kunt besparen, door uw ziekteverzuim 1% te laten dalen? Vraag de gratis ProQlant® Calculator  aan op de pagina WerkPlezier!™ en bereken zelf snel en overzichtelijk wat uw omzetverlies is en hoeveel u jaarlijks kunt besparen.

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit  van medewerkers zijn afhankelijk van de mate waarin werkgerelateerde behoeften zijn ingevuld. Wanneer we kijken naar de cijfers, dan zien we dat er op dit terrein nog veel te winnen valt.

In de visie van ProQlant® is gedrag van mensen behoefte-gestuurd. Vanuit ons mens-zijn hebben we allemaal vijf basisbehoeften, die van groot belang zijn voor ons geluk en ons functioneren.

Binnen ons werk kunnen we, uitgaand van die basisbehoeften, zeven werkgerelateerde behoeftegebieden onderscheiden. De mate van invulling van deze werkgerelateerd behoeften bepaalt onze duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Als werkgever hebt u in ieder geval de beschikking over 12 stimuli, om in die behoeften te voorzien. Door deze stimuli en de behoeftegebieden op elkaar te leggen, ontstaan er maar liefst 90 mogelijkheden voor u als werkgever de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers te borgen. Niet door het herkennen van signalen en daarop acteren, maar door pro-actief te handelen. Ziekteverzuim vóór zijn, dat gaat u ècht geld besparen!

Volgens ons kan dat het beste met WerkPlezier!™ Wij hebben de 90 points of influence vertaald naar een assessment. Op basis van de resultaten van dit assessment krijgt u drie verschillende producten:

 1. per medewerker het Profiel Duurzame inzetbaarheid
 2. per team de Stimulansmatrix
 3. op organisatieniveau een Advies Vitaliteitsbeleid.

Het Profiel Duurzame inzetbaarheid geeft een goed inzicht in

 • de risicogebieden, die kunnen leiden tot uitval uit het arbeidsproces
 • de maatregelen die genomen kunnen worden deze uitval te voorkomen
 • het weerbaarheidsniveau van de medewerker t.o.v. de interne benchmark

De Stimulansmatrix geeft goed inzicht in

 • trends binnen een team, die kunnen leiden tot uitval van meerdere medewerkers
 • de maatregelen die genomen kunnen worden deze uitval te voorkomen
 • het vitaliteitsniveau van het team t.o.v. de interne benchmark

Het Advies Vitaliteitsbeleid geeft een goed inzicht in

 • de vitaliteit van uw medewerkerpopulatie
 • de overkoepelende risicogebieden, die kunnen leiden tot uitval van meerdere medewerkers
 • speerpunten die moeten worden opgenomen in het vitaliteitsbeleid va de organisatie