Gedrag van mensen is behoefte-gestuurd. Dat is de basis van de ProQlant® dienstverlening.

Wij leggen ons toe toe op het positief beïnvloeden van gedrag, zodat onze opdrachtgevers daar duidelijke vruchten van plukken. Dit in termen van klant- en medewerkertevredenheid, omzet en winstgevendheid.

Wanneer kunt u bij ons terecht?

  1. Wanneer u kampt met ziekteverzuim als gevolg van psychosociale arbeidsklachten.

Denk aan b.v. stress, overspannenheid en burn-out. Wij zijn ervan overtuigd dat PSA gerelateerd ziekteverzuim ontstaat door gemis. Gemis aan het invullen van werkgerelateerde behoeften en gemis aan inzicht hier wat aan te doen. In onze visie is dit ziekteverzuim een onnodig verschijnsel binnen het bedrijfsleven, met schadelijke gevolgen voor mensen en omzet.

Onze dienst WerkPlezier!™ geeft u de proactieve aanpak om dit ziekteverzuim uit te bannen, waarbij u impliciet ook werkt aan het verhogen van de medewerkertevredenheid.

  1. Wanneer u in de B2B relatie moeite hebt de concurrent buiten de deur van uw klant te houden.

U hebt jaren geïnvesteerd in de klantrelatie, hebt uw best gedaan zoveel mogelijk aan de wensen van uw klant tegemoet te komen, en toch lijkt hij niet voldoende tevreden. U merkt dat kapers op de kust liggen, om uw contract over te nemen. Hoe houdt u die concurrentie buiten de deur van uw klant? Door zijn klanten erbinnen te houden! Zet daarbij in op klantgemak en vertaal de uitkomsten naar criteria, waaraan uw producten/diensten moeten voldoen. U verstevigt de relatie, consolideert uw omzet en creëert kansen tot groei.

Onze dienst KlantGemak!™ geeft u de praktisch toepasbare handvatten om uw relatie te transformeren naar een klant-afgestemd partnerschap.

  1. Wanneer u in een B2C organisatie kampt met de klantgerichtheid van uw team.

Het laten volgen van trainingen met betrekking tot klantgerichtheid en klantvriendelijkheid, geven u niet de garantie dat uw team klantgericht werkt. Sterker nog: deze trainingen geven alleen inzicht hoe het kan en bieden tools om er vorm aan te geven. Belangrijker is, dat uw team klantgericht gedrag vertoont. Dit gedrag kenmerkt zich door volwassenheid in eigenaarschap, resultaatgerichtheid en samenwerken. Hoe volwassen is uw team? Hoe volwassen zijn de onderlinge teamleden?

Onze dienst KlantBeleving!™ geeft u inzichten in de diverse volwassenheidsniveaus en biedt praktische handvatten uw team op het juiste niveau te krijgen.

  1. Wanneer u een keer wilt sparren over het verhogen van de klant- en/of medewerktevredenheid.

Wij begrijpen dat dat af en toe een uitdaging kan zijn.

Daar denken we graag een keer in mee, onder het genot van een kop koffie.