Erik Kleine

In mijn meer dan 30 jaar werkervaring op het gebied van aansturen/coachen van lijn- en projectteams, kwaliteitsmanagement, ketenregie, procesanalyse en klantgericht werken, heb ik in tal van keukens kunnen kijken binnen diverse marktsectoren. Daarbij ben ik steeds meer gaan zien, hoe de mate van interactie en wederzijdse interesse tussen organisatie en medewerkers bepalend is voor de mate van succes. Ik heb mijn opgedane ervaring en kennis omgezet in een visie en aanpak, waarmee ik organisaties help met het verhogen van de medewerkerbetrokkenheid, via positieve stimulering van gedrag. Ik ben geen expert op het gebied van gedrag en gedragsbeïnvloeding, hoewel mijn opleiding mij wel van de benodigde basiskennis heeft voorzien. Nee, ik ben meer ervaringsdeskundige en wil die ervaring inzetten en delen, zodat anderen er hun voordeel en succes uit kunnen halen.

Sociaal-maatschappelijk zet ik mij in voor het vergroten van kansen van kinderen in Friesland, waarvan de ouders op of onder het bestaansminimum leven.

Mijn intrinsieke motivatie bij alles wat ik doe, is dat ik er energie van krijg een bijdrage te mogen leveren aan het zetten van een volgende stap naar het volledig mens zijn. Lees ook ‘Mijn drie O’s’ (onderaan deze pagina)

Wat zeggen opdrachtgevers

Ronald Vissers, General Manager DSE Software

“Erik kan met zijn visie en concept niet alleen het hele proces in beeld brengen, maar ook ondersteunen bij het veranderen van de cultuur in een organisatie van reactief naar proactief klantgericht denken en handelen. In zijn functioneren toont Erik zich zeer gedreven, deskundig en enthousiast. Hij wordt zeer gewaardeerd voor zijn kennis en vermogen om draagvlak te creëren. Naast een goede consultant vond ik hem als projectleider erg sterk. Je kunt echt op hem bouwen in zijn verantwoordelijkheid binnen een opdracht.”

Edwin Stam, Transformatiegids bij TL4E

“Gedurende onze samenwerking heef Erik voor enkele grote innovaties in de businessketen de kwaliteitstrajecten opgezet. Hij kan snel een begrijpelijke visie formuleren en geeft daarbij organisatiebreed (mensen, processen en technologie) aan, waar extra op gelet dient te worden voor een optimale klantbeleving. Erik weet die visie te vertalen naar praktische activiteiten, waarbij hij het team deskundig, communicatief en gedreven ondersteunt. In zijn benadering is hij is sociaal betrokken, creatief en zorgvuldig. Hiermee levert hij een waardevolle bijdrage aan de teamcultuur en projectsuccessen. Terugkijkend was het een inspirerende samenwerking met mooie resultaten.”

Koen van Staalduinen, Programma Manager KPN Business

“Erik overziet en neemt verantwoordelijkheid voor het totale product en de hele keten. Dit zorgt ervoor dat het hele proces werkt, zowel voor de klant als voor alle medewerkers. Hij is bezig met continue verbetering en optimalisatie van het proces. Ondanks de tegenslagen houdt hij vast aan zijn plan. Erik neemt tijd voor mensen, zelfs als de dingen onder druk staan. Hij weet hoe hij problemen moet oplossen. Daarbij toont Erik duidelijk leiderschap door anderen te motiveren om zijn oplossingen te realiseren.”

Mijn drie O’s

Onderzoek alles en behoud het goede

Ik ben niet iemand, die één bepaalde filosofie of methode zal omarmen. Je kunt van mij zeggen dat ik eclectisch ben. Ik lees, kijk en luister veel, overdenk en besluit welke elementen voor mij werken. Hierdoor combineer ik onderdelen van diverse filosofieën en methodes tot een praktisch toepasbare oplossing. Vandaar verbaast het mij ook niet, dat velen zullen zeggen, dat ze een deel van wat ik vertel al vaker hebben gehoord. Maar dan weer niet binnen de context, zoals ik die geef. En meer is het dan ook niet: een context, geen filosofie of methode. En wat jij ermee kan of doet, is aan jou. Bepaal voor jezelf welke elementen van wat ik aanreik, voor jou kunnen werken.

Oordeel met de weegschaal doorslaand in het voordeel van de ander

Zoals ik de realiteit zie, is slechts één kant van de werkelijkheid. Omdat ik vanaf mijn kant naar de situatie kijk, kan ik niet vanuit de invalshoek van een ander kijken. Dan zal ik mij eerst moeten verplaatsen; op de plek gaan staan van die ander. Hoe kan ik dan op basis van wat ik waarneem tot een sluitende conclusie komen? Want alles wat ik waarneem, wordt gekleurd door mijn kennis en ervaring, of juist het gebrek daaraan. Ik ben niet naïef, maar wel bereid gunstig te oordelen waar het het gedrag van een ander betreft. Ik ga uit van het goede, totdat het tegendeel bewezen is.

Open je hart

Dit betekent meer, dan alleen open staan voor anderen. Het betekent, dat ik  in eerste instantie open moet staan voor mijzelf. Dat ik bereid moet zijn mijn (oude) emoties te omarmen en verwerken, zodat deze mij niet (langer) in de weg staan in mijn contact met mijn omgeving.

Wij leven in een cultuur, waarin we van kinds af aan leren onze emoties uit de weg te gaan. Ze te ‘controleren’, met een mooi eufemisme. We sluiten ons maar al te gemakkelijk af voor ‘negatieve’ emoties, zoals pijn, boosheid en verdriet; vooral wanneer iemand anders ze toont. Het maakt, dat we ons ongemakkelijk voelen (ook een ‘negatieve’ emotie) en dat willen we controleren; wegdrukken. Daarnaast delen we graag in de blijdschap van iemand. Maar wanneer deze helemaal uit zijn dak gaat, hebben we al snel zoiets van ‘doe normaal’, of ‘doe maar gewoon’. Kort gezegd hebben we geleerd onszelf af te vlakken en daarmee af te sluiten.

Mijzelf afsluiten voor mijn eigen emoties, betekent dat ik ook niet in staat bent open te staan voor een ander. Ik ben dan niet in staat de ander te zien, te ervaren en te accepteren, zoals deze op dat moment is. En ik zeg met opzet ‘op dat moment’. Mijn houding en reactie bepalen namelijk, hoe die ander vanaf dat moment zich verder ontwikkelt.