Visie & Missie

Visie

De winstgevendheid van organisaties wordt meer en meer vertaald naar duurzaamheid  (het duurzaam omgaan met mens en omgeving) in plaats van geld.  Duurzaamheid bestendigd de levensvatbaarheid op (middel)lange termijn, waar geld alleen waarde heeft op de korte termijn. Zie hier meer over de achtergrond.

 

Missie

Het verbeteren van de duurzame relatie van organisaties met medewerkers en klanten, zodat de winstgevendheid op langere termijn beter geborgd is.