ProQlant® Accelerator

Vanuit de praktijk is de ervaring, dat veel innovatieprojecten onnodig veel tijd kwijt zijn met het bepalen van de impact van een innovatie op klant en organisatie. Belangrijkste oorzaak is, dat veel kennis in hoofden van mensen (blijft) zit(ten). Met de ProQlant® Accelerator

  • bent u veel minder afhankelijk van kennis in hoofden van mensen en hun beschikbaarheid
  • hebt u binnen een dag inzicht in de impact van uw innovatie op klant en organisatie
  • weet u direct welke partijen betrokken dienen te worden en wat hun workload wordt
  • kunt u de time-to-market aanzienlijk verkorten
  • wordt u na implementatie van de innovatie niet met ernstige verstoringen geconfronteerd

Vastleggen Klantreis

In de Accelerator wordt de klantreis vastgelegd, in relatie tot de bedrijfsprocessen en de kaders, waarbinnen de organisatie dient te blijven (wet- en regelgeving; bedrijfsbeleid). Dit start bij de klantreisstappen [b.v. ‘Kopen’]. Daarna worden de klantactiviteiten [b.v.: wat kan de klant kopen] en de klantopties [b.v.: hoe kan hij dat kopen] bepaald. Per klantoptie worden de betrokken actoren gedefinieerd en wordt de optie uitgewerkt in opeenvolgende acties. Bij elke actie worden de criteria [handelingen van mensen en systemen] bepaald, die zorgen dat de actie probleemloos verloopt.

Innovatieproject

Voor een innovatie kan in de Accelerator een project worden aangemaakt. Met het doel van de innovatie voor ogen, kan aangegeven worden, welke onderdelen van de klantreis geraakt zullen worden. Hiermee wordt een subset uit de klantreis samengesteld, op basis waarvan tot op criterium niveau bepaald kan worden of en welke impact er is.

Wilt u bovenstaande voordelen behalen binnen uw innovatieprojecten? Dan komen we graag uitleggen hoe de ProQlant® Accelerator voor u gaat werken.