Edwin Stam, KPN Business Implementation Manager

“Erik heeft binnen KPN Mobiel voor enkele grote innovaties in de businessketen de kwaliteitstrajecten opgezet. Hij kan snel een begrijpelijke kwaliteitsvisie formuleren en geeft daarbij organisatiebreed aan (mensen, processen en technologie), waar extra op gelet dient te worden voor een optimale klantbeleving. Erik weet die visie te vertalen naar praktische projectactiviteiten, waarbij hij het team deskundig, communicatief en gedreven ondersteunt. In zijn benadering is hij is sociaal betrokken, creatief en zorgvuldig. Hiermee levert hij een waardevolle bijdrage aan de teamcultuur en projectsuccessen. Terugkijkend was het een inspirerende samenwerking met mooie resultaten.”

 

Ronald Vissers, Manager Operations, DSE Software

“Erik kan met zijn visie en concept niet alleen het hele proces van de klantreis in beeld brengen, maar ook ondersteunen bij het veranderen van de cultuur in een organisatie van reactief naar proactief klantgericht denken en handelen. In zijn functioneren toont Erik zich zeer gedreven, deskundig en enthousiast. Hij wordt zeer gewaardeerd voor zijn kennis en vermogen om draagvlak te creëren. Naast een goede consultant vond ik hem als projectleider erg sterk. Je kunt echt op hem bouwen in zijn verantwoordelijkheid binnen een opdracht.”

Koen van Staalduinen, Programma Manager KPN Business

“Erik neemt verantwoordelijkheid voor het totale product en de hele keten, van de winkel naar de thuisbezorging. Dit zorgt ervoor dat het hele proces werkt, zowel voor de klant als voor alle KPN medewerkers. Hij is bezig met continue verbetering en optimalisatie van het proces. Ondanks de tegenslagen houdt hij vast aan zijn plan. Erik neemt tijd voor mensen, zelfs als de dingen onder druk staan. Hij weet hoe hij problemen moet oplossen. Daarbij toont Erik duidelijk leiderschap door anderen te motiveren om zijn oplossingen te realiseren.”

André Jansen, Teammanager IT, afdeling Consumenten Krediet bij ING

“Erik is iemand met daadkracht. Hij heeft het inrichten van verbeterprocessen in korte tijd goed vorm gegeven, evenals

  • de ondersteuning/coaching van projectmanagers voor het halen van CMMi, level 2
  • inrichten van het project risicomanagement
  • Spoc voor de VikING en Tango programma’s, waarbij Postbank en ING samengaan

Erik is goed in het invullen van totaal verschillende rollen. Hij denkt goed mee in het belang van de organisatie, is sterk in probleemanalyse, kent het informele circuit en ligt goed in de groep.”

Ed Heije, IT Project Manager KPN New Business

“Erik heeft de kwaliteitstrategie vormgegeven en deze ketenbreed afgestemd en geborgd met alle partijen. Hij heeft een belangrijke bemiddelende rol vervuld bij het geven van invulling aan de security richtlijnen. Hij heeft mij bijgestaan bij het organiseren van de integrale planning, inrichting van de connectivity, het organiseren van de beheerorganisatie en voorbereiding van de technische en procesimplementatie. Daarnaast is hij vervangend overall projectleider geweest tijdens de vakantieperiode. Erik heeft deze taken op constructieve en accurate wijze uitgevoerd hetgeen in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de succesvolle introductie van de KPN dienst, die betalen met de mobiele telefoon mogelijk maakt.”