Bij ‘winstgevendheid’ gaat het vanuit ProQlant® bezien, niet(alleen) om financiële winst. Winst is het positieve verschil tussen opbrengst en kosten. En daarmee groter dan geld alleen. ProQlant® beschouwd winstgevendheid binnen de toepassing van het sociaal-ecologisch model van Bronfenbrenner, wat hij heeft ontwikkeld voor de menselijke ontwikkeling. In dit model wordt uitgelegd, hoe binnen vijf sociaal georganiseerde systemen (micro, meso exo, macro en chrono), mens en omgeving invloed hebben op elkaars gedrag en ontwikkeling hebben. Daarbij wordt het chronosysteem gezien als de dimensie tijd in relatie tot de gehele sociaal-ecologische omgeving. Voor organisaties is dat niet anders.

Binnen het Microsysteem denk je als organisatie na over de eigen identiteit. Je wordt hierbij erg beïnvloed door de partijen om je heen, die belangrijk zijn voor het ontstaan en bestaansrecht. Je bepaalt wat voor type organisatie je bent, wat de visie & missie is en hoe je dingen vorm geeft d.m.v. een businessplan.

Daarna zul je je in een volgend georganiseerd systeem moeten begeven: het Mesosysteem van klanten, leveranciers, medewerkers en het zakelijk netwerk.

Je zult al snel merken, dat invloeden vanuit het Exosysteem bepalend zijn voor de bi-directionele relaties binnen het Micro- en het Mesosysteem. Heersende politieke overtuigingen, de mening van de media, de wet- en regelgeving van de overheid, hebben allemaal invloed op de ontwikkeling van de organisatie.

Maar ook het Exosysteem staat bloot aan invloeden vanuit het Macrosysteem. Want onze ideologieën, onze cultuur en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen vormen het buitenste georganiseerd systeem.

Hoe worden de onderliggende systemen beïnvloed door het Macrosysteem, bezien vanuit de tijdgeest (Chronosysteem)? Hoe vertaalt zich dat in het bi-directionele verkeer tussen de organisatie en haar omgeving? Wat wordt belangrijk gevonden met betrekking tot de identiteit en bedrijfsvoering? Waar wordt een organisatie op ‘afgerekend’? Hoe wordt de levensvatbaarheid bepaald? Deze vragen en hun antwoorden daarop zijn van groot belang voor een organisatie.

Op basis daarvan is ProQlant® van mening dat winstgevendheid meer en meer te maken heeft met duurzaamheid. Met het duurzaam omgaan met mens en omgeving. De winstgevendheid van een organisatie moet niet op de korte termijn beschouwd worden en niet alleen over geld gaan. Het gaat ook over leefbaarheid, zorgvuldigheid en overerfbaarheid.

De diensten van ProQlant® dragen bij aan het duurzaam omgaan met elkaar, omdat dát gezonde bedrijfsvoering is. Omdat dát werken aan winstgevendheid is. En natúúrlijk speelt geld daarbij een rol. De vraag blijft, wat je er als organisatie mee doet.

Winstgevendheid heeft namelijk niet alleen zijn weerslag op de organisatie, maar ook op de omgeving ervan.